درحال بارگزاری

روشنگر رایانه داتیس

تجربه نوینی از پویایی کسب و کار شما

وب سایتی ایجاد کنید که به آن افتخار میکنید!

سکویی را کشف کنید که آزادی ایجاد ، طراحی ، مدیریت و توسعه حضور در وب را دقیقا به همان شیوه که مدنظرتان هست را به شما می دهد

WebSite
Mobile
Graphic
Hosting
index-top-image

چگونه این مسیر را طی کرده ایم؟

About us

شرکت مدرن هاست (روشنگر رایانه داتیس) با 11 سال سابقه ی کاری و تجربه ی حرفه ای ، فعالیت خودرا از سال 1390 اغاز کرده است. اولویت این شرکت و تیم حرفه ای انها توجه به نیازها است و با گوش دادن کامل به نیاز های شما جای هیچ نگرانی باقی نمی گذارند. طبق رضایت به ارائه راهکارهای بهینه و استانداردی برای اجرای سایت شما می پردازد. لازم به ذکر است این طراحی و اجرای ان طبق خواسته مراجعه کننده است و میتوانند باب میل خود ان را تغییر دهند و تا پایان اتمام پروژه جهت اموزش های تکمیلی و تغییرات لازم برای طراحی سایت شما همراهتان خواهد بود.

به ما اعتماد کرده اند
برند های مدرن هاست - سازمان تبلیغات اسلامی
برند های مدرن هاست - معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری
برند های مدرن هاست - ستاد توسعه زیست  فناوری معاونت علمی فناوری ریاست ج
برند های مدرن هاست - وزارت ورزش و جوانان
برند های مدرن هاست - سازمان نظام مهندسی
برند های مدرن هاست - دارالقرآن امام علی بن ابیطالب (ع)
برند های مدرن هاست - سایت جامع آموزشی مبشران
Modern
Host
#

نمونه کارها

Our Portfolio

شرکت مدرن هاست با 10 سال سابقه ی کاری و تجربه ی حرفه ای ، فعالیت خودرا از سال 1390 اغاز کرده است. اولویت این شرکت و تیم حرفه ای انها توجه به نیازها است و با گوش دادن کامل به نیاز های شما جای هیچ نگرانی باقی نمی گذارند. طبق رضایت به ارائه راهکارهای بهینه و استانداردی برای اجرای سایت شما می پردازد. لازم به ذکر است این طراحی و اجرای ان طبق خواسته مراجعه کننده است و میتوانند باب میل خود ان را تغییر دهند و تا پایان اتمام پروژه جهت اموزش های تکمیلی و تغییرات لازم برای طراحی سایت شما همراهتان خواهد بود.

اخبار

News

آموزش

Education

شرکت مدرن هاست با 10 سال سابقه ی کاری و تجربه ی حرفه ای ، فعالیت خودرا از سال 1390 اغاز کرده است. اولویت این شرکت و تیم حرفه ای انها توجه به نیازها است و با گوش دادن کامل به نیاز های شما جای هیچ نگرانی باقی نمی گذارند. طبق رضایت به ارائه راهکارهای بهینه و استانداردی برای اجرای سایت شما می پردازد. لازم به ذکر است این طراحی و اجرای ان طبق خواسته مراجعه کننده است و میتوانند باب میل خود ان را تغییر دهند و تا پایان اتمام پروژه جهت اموزش های تکمیلی و تغییرات لازم برای طراحی سایت شما همراهتان خواهد بود.